Thai-sbs

Slide Background
บริษัท สเทเบิล ซัคเซส จำกัด
SBS กำจัดปลวก กำจัดแมลง
"ทำได้ครบ จบที่เรา"
"ซื่อตรงต่อหน้าที่ ศักดิ์ศรีเหนือสิ่งอื่นใด"บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ
วอ./ผค.๑ เลขที่ ๒๒๒๕/๒๕๖๔

บริษัท สเทเบิล ซัคเซส จำกัด

SBS กำจัดปลวก กำจัดแมลง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ได้รับอนุญาตจาก อย. และ กระทรวงสาธารณสุข ใส่ใจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
มีทีมที่ปรึกษา วิศวกรโครงสร้าง  สถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐาน ISO

OUR 4 PROFESSIONAL SERVICES

เลือกการบริการที่คุณกำลังมองหา

1

ป้องกันและกำจักปลวกด้วยวิธีอัดน้ำยาเคมี

บริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะ ด้วยวิธีการจัดการแบบบูรณาการ (IPM) ให้บริการระบบวางท่อปลวก กำจัดปลวกด้วยการใช้สารเคมี หรือ ระบบเหยื่อ และ คุมสัตว์พาหะ

2

ป้องกันและกำจัดมด

ให้บริการทำความสะอาด ทั้งในรูปแบบสัญญารายปี และรายครั้ง ปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
และกำหนดแผนงานโดยใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด

3

ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ

บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับห้องน้ำ เติมน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างมือ เครื่องกระจายกลิ่นหอม รวมไปถึงบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

4

ป้องกันและกำจัดแมลงชนิดอื่นๆ เช่น เห็บ มัด ตะเข็บและตะขาบเป็นต้น

การควบรวมงานบริการของเรา ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรวม งานบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

5

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
โควิค-เชื้อแบคทีเรีย

การควบรวมงานบริการของเรา ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรวม งานบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โปรโมชั่น

บริการกําจัดปลวกและแมลงรบกวน

รับประกันความพึงพอใจ และรับประกันเรื่องปลวกตลอดอายุสัญญา
สํารวจและประเมินราคา ฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ

ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท/ปี

0
ทีมงานมืออาชีพ
0
บ้านที่รับบริการ
0
ใบรับรองคุณภาพ
0
ปีประสบการณ์

อัตราค่าบริการฉีดสารเคมี

ค่าบริการต่อครั้ง

ค่าบริการรายปี

ค่าบริการราย 3 ปี

ระบบวางเหยื่อ

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และการบริหารงาน รวมไปถึง กระบวนการให้บริการกำจัดปลวก กำจัดแมลง ทุกขั้นตอนต้องผ่านมาตรฐาน และได้การรับรองจากทุกระบบ ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

เข้าสำรวจพื้นที่ ให้คำปรึกษา ฟรี! ให้เราติดต่อกลับหาคุณโดยด่วน

INBOX Facebook หรือ แชท LINE 24 ชั่วโมง

บริการกำจัด ปลวก

วิธีป้องกันและกําจัดปลวกด้วยวิธีการอัดน้ํายา (Soil-Treatment & Piping System For Termite Control)
วิธีนี้เป็นวิธีสากลที่นิยมใช้กันทั่วไป และมีประสิทธิภาพ เหมาะกับอาคารบ้านเรือนทุกประเภท คือ การใช้เครื่องฉีดแรงดันอัดสูง อัดน้ํายาลงท่อสําหรับอัดน้ํายา
เพื่อกําจัดปลวก หรือ โดยการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ํายาลงใต้พื้น เพื่อให้ผิวดินที่อยู่ใต้พื้นบริเวณนั้น มีความเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยสร้างรังอยู่ได้ ประกอบกับ
ปัจจัยต่างๆที่จะทําให้การกําจัดปลวกมีประสิทธิภาพ เช่น
1. การใช้น้ํายาที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัยใช้ในบ้านเรือนได้ และคงสภาพได้นาน
2. น้ํายาที่ใช้มีปริมาณที่ครอบคลุมพื้นที่ และผสมด้วยอัตราส่วนตามมาตรฐานการใช้น้ํายาแต่ละชนิด
3. ความรู้ความชํานาญของบุคลากร ที่สามารถวิเคราะห์วิธีการที่เหมาะสมในการกําจัดปลวก วิธีการใช้น้ํายาที่ปลอดภัย

บริการกำจัด มด

การป้องกันและกําจัดมด
มดเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีพิษร้ายแรงเท่าแมลงชนิดอื่น แต่มดก็สร้างความรําคาญและทําให้บ้านดูไม่สะอาดได้ บ้านที่มีมดเดินกันเป็นสายบริเวณ พื้นหรือผนัง เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการระบาดของมด และการจัดการด้านสุขลักษณะที่ไม่ดี นอกจากนี้ มดบางชนิดยังกัดและสร้างความเจ็บปวดต่อ ผิวหนังอักเสบได้ และสาเหตุที่ทําให้บ้านมีมด เพราะมีเศษอาหาร โดยเฉพาะน้ําตาล น้ําหวาน และความชื้น รวมถึงพฤติกรรมการทําความสะอาด บ้าน และมดอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ บริเวณผนังบ้านที่มีรู รอยแตกร้าว สามารถป้องกันมดเบื้องต้นได้ ด้วยการจัดเก็บอาหาร ให้มิดชิด ปิดทางเดินของมดที่สามารถเข้ามาในบ้านได้ เช่น รอยร้าว รอยแตกตามจุดต่างๆของบ้าน หากบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยง ถ้วยอาหารสัตว์ควรใช้ น้ําหล่อไว้เพื่อกันไม่ให้มดขึ้นอาหาร หรือสร้างแนวป้องกันด้วยการโรยสารเคมี

บริการกำจัด แมลงสาบ

การป้องกันและกําจัดแมลงสาบ
แมลงสาบดํารงชีวิตได้ด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ อาหาร น้ํา และที่อยู่อาศัย แมลงสาบมสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ หรือฤดูกาล แมลงสาบกินอาหารได้ทุกประเภทและออกหากินในเวลากลางคืน บางสายพันธุ์มีขนาดเล็กสามารถแทรกอยู่ตามส่วนต่างๆ ของบ้านที่เรา ไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้น การจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ ฝาท่อระบายน้ําที่เปิดทิ้งไว้ เศษอาหาร มุมอับชื้น บริเวณที่ยากต่อการทําความ สะอาดล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้บ้านมีแมลงสาบทั้งสิ้น แมลงสาบเป็นแมลงพาหะนําโรคที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพราะที่ตัวของ แมลงสาบ โปรโตซัว แบคทีเรีย และไวรัส ที่สําคัญแมลงสาบยังทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมสามารถขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นต้องมีการ ป้องกันและกําจัดแมลงสาบในบ้าน เพื่อหยุดการแพร่กระจาย ช่วยให้บ้านมีสุขลักษณะ และสุขาภิบาลที่ดี

แมลงและสัตว์รบกวน อื่นๆ

การป้องกันและกําจัดแมลงชนิดอื่น
แมลงชนิดอื่น เช่น เห็บ หมัด ตะเข็บ ตะขาบ ล้วนเป็นแมลงที่ชอบความชื้นมักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนเป็นหลัก แมลงชนิดอื่นๆนี้ มีพิษ ต่อคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น แมว หรือ สุนัข อาจจะพบปัญหา เห็บ หมัด ได้มาก นอกจากจะนําโรคร้ายมาสู่ สัตว์เลี้ยงแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อคนได้หากโดนกัด การกําจัดเห็บหมัดไม่เพียงแต่ต้องกําจัดบนตัวของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลบริเวณบ้านให้ สะอาดด้วย โดยปกติบริษัทต้องขอเข้าสํารวจและประเมินอีกครั้งว่าแมลงที่พบเป็นแมลงชนิดไหน และแนะนําวิธีการกําจัดที่เหมาะสมอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ การกำจัดปลวก มด แมลงสาบและสัตว์รบกวนอื่นๆ

ตอบ: เนื่องจากขนาดตัวที่เล็กมากของปลวกทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นปลวกได้ แต่สามารถสังเกตุได้จากรอยทางเดินของปลวกที่เป็นดินหรือโคลน สามารถเคาะเพื่อฟังเสียงไม้ได้ การสังเกตว่ามีปีกแมลงเม่าหล่นซึ่งเป็นปลวกชนิดหนึ่งหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุดคือปลวกใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันในการบุกบ้านหรืออาคารของคุณเท่านั้น หากปล่อยไว้นานจะส่งผลเสียแก่บ้านเรือนและอาคาร

ตอบ: การกำจัดปลวกด้วยตัวเองนั้นอาจง่ายและสะดวกกับคุณมากกว่า ทว่าการกำจัดปลวกเองอาจทำให้ไม่สามารถกำจัดได้หมดจดและอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เนื่องจากสารเคมี การเลือกใช้บริการรับกำจัดปลวกจากบริษัทกำจัดปลวกและบริษัทกำจัดแมลงโดยเฉพาะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการกำจัดปลวกได้มากกว่า ด้วยอุปกรณ์และความชำนาญการ พร้อมทั้งมีแนวทางในการป้องกันปลวกในอนาคตอีกด้วย

ตอบ: ถึงแม้ปลวกจะไม่กินไม้สัก แต่อย่างไรก็ดีปลวกก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นเส้นทางในการเดินทางมาที่เข้ามาในบ้านเรือนหรืออาคารของคุณได้