Thai-sbs

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นอัตราค่าบริการ

ค่าบริการต่อครั้ง

ค่าบริการรายปี

ค่าบริการราย 3 ปี

ระบบวางเหยื่อ

คํานวณตามพื้นที่รวมของบ้านเป็นตารางวา และพิจารณาจากบ้านที่พบปลวกแล้ว และบ้านที่ยังไม่พบปลวก

ประเภทการบริการกําจัดปลวกและแมลงรบกวน

1. แบบรายครั้ง
บริการอัดน้ํายาลงท่อหรือโดยวิธีการเจาะพื้น 1 ครั้ง ไม่รับบริการเซอร์วิส
2. แบบรายปี 2 ครั้ง
บริการอัดน้ํายาลงท่อหรือโดยวิธีการเจาะพื้น 1 ครั้ง เซอร์วิส (ฉีดพ่น) 1 ครั้ง
3. แบบรายปี 4 ครั้ง
บริการอัดน้ํายาลงท่อหรือโดยวิธีการเจาะพื้น 2 ครั้ง เซอร์วิส (ฉีดพ่น) 2 ครั้ง
4. แบบรายปี 6 ครั้ง
บริการอัดน้ํายาลงท่อหรือโดยวิธีการเจาะพื้น 2 ครั้งเซอร์วิส(ฉีดพ่น) 4 ครั้ง
5. แบบรายปี 12 ครั้ง 
บริการอัดน้ํายาลงท่อหรือโดยวิธีการเจาะพื้น 2 ครั้ง เซอร์วิส (ฉีดพ่น) 10 ครั้ง
6. แบบราย 2 ปี, ราย 3 ปี
แบบราย 2 ปี และ ราย 3 ปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะเลือกเป็นแบบ 2,4,6 หรือ 12 ครั้ง/ปี วิธีปฏิบัติเหมือนข้อ 2-5

สอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่

หากมีคำถามในบริการ หรือต้องการปรึกษาเรา

ติดต่อเราตอนนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เข้าสำรวจพื้นที่ ให้คำปรึกษา ฟรี! ให้เราติดต่อกลับหาคุณโดยด่วน